Εμπορικό σήμα

Το Εμπορικό Σήμα LIVESHOPPING είναι κατοχυρωμένο για χρήση στην Ελλάδα για οποιαδήποτε υπηρεσία σχετίζεται με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και τη Διαφήμιση (Κλάσεις 35-38-42).

Το εμπορικό σήμα LIVESHOPPING έχει δοθεί για αποκλειστική χρήση στην LIVESHOPPING GREECE M.IKE. Απαγορεύεται η χρήση του εμπορικού σήματος LIVESHOPPING χωρίς την άδεια μας.