Στρατηγική marketing για Liveshopping

Η εκπομπή Liveshopping αποτελεί μια προωθητική ενέργεια πωλήσεων κάθε επιχείρησης. Και όπως κάθε προωθητική ενέργεια θέλει σχεδιασμό και καλή προετοιμασία ώστε να αποδώσει τα μέγιστα αποτελέσματα. Ο σχεδιασμός όμως δεν θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά την 1η εκπομπή Liveshopping αλλά την συμμετοχή της επιχείρησης στο νέο κανάλι πώλησης μακροπρόθεσμα. Ας δούμε μερικές βασικές σκέψεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν Liveshopping.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα μιας επιχείρησης που έχει έναν περιορισμένο αριθμό προϊόντων για να παρουσιάσει. Ας υποθέσουμε ότι η επιχείρηση βρίσκεται στην Λήμνο. Εφόσον η επιχείρηση αναζητεί πελάτες μέσω του Liveshopping στην υπόλοιπη Ελλάδα θα πρέπει να οργανώσει την στρατηγική της marketing ώστε σταδιακά να αυξάνει το πιστό της κοινό σε άλλες περιοχές. Ας υποθέσουμε ότι οι διαθέσιμοι πόροι για digital διαφήμιση είναι περιορισμένοι.

Θα μπορούσε να ξεκινήσει προωθώντας την 1ης της εκπομπή Liveshopping σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας, πχ στη Θεσσαλία ή ακόμα πιο περιορισμένα, πχ στον Νομό Λάρισας. Στην εκπομπή αυτή θα παρουσιάσει, πχ, 4 προϊόντα από την συλλογή της και θα συστήσει και την επιχείρηση.

Την 2η εκπομπή Liveshopping η επιχείρηση μπορεί να την προωθήσει σε έναν άλλο Νομό, πχ στον Νομό Ιωαννίνων, και σε αυτήν να παρουσιάσει επίσης τα ίδια προϊόντα που παρουσίασε στην 1η εκπομπής.

Την 3η εκπομπή Liveshopping (ή ακόμα και την 2η που έκανε στα Ιωάννινα) η επιχείρηση θα μπορούσε να την κάνει και πάλι στην Λάρισα, εκεί δηλαδή που ήδη ξεκίνησε να κάνει γνωστή την Liveshopping παρουσία της. Σε αυτή τη 2η εκπομπή στη Λάρισα θα παρουσιάσει 3-4 νέα προϊόντα.

Η επιχείρηση μπορεί να μελετάει τα στατιστικά στοιχεία κάθε εκπομπής και να βγάζει συμπεράσματα για τα επόμενα βήματά της. Που δηλαδή θα στοχεύσει για να προωθήσει τις επόμενες εκπομπές Liveshopping που θα πραγματοποιήσει. Με βεβαιότητα η προώθηση δεν θα πρέπει να γίνεται στην τύχη ή σε πολύ μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Καλύτερα σε μικρότερες περιοχές και με πιο συγκεντρωμένα αποτελέσματα.

Επιχειρήσεις που έχουν ήδη εμπειρία στο Digital Marketing θα βρούνε έναν νέο, πολλά υποσχόμενο, πεδίο δράσης με τις εκπομπές Liveshopping. Για τις επιχείρησες που δεν έχουν εμπειρία, το Liveshopping.gr έχει τη λύση, μέσω της συνεργασίας της με μία από τις κορυφαίες εταιρείες digital marketing στην Ελλάδα.