Μετρώντας την επιτυχία των εκπομπών Liveshopping.

Όταν μια επιχείρηση ξεκινήσει εκπομπές Liveshopping πρέπει να παρακολουθεί τέσσερις μετρήσεις: το μέγεθος του κοινού, την αφοσίωση του κοινού, τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις και την μακροπρόθεσμη επίδραση.

Όσον αφορά το μέγεθος του κοινού, το μεγαλύτερο είναι συνήθως καλύτερο, αλλά εξαρτάται από το εύρος του τμήματος της αγοράς που προσπαθείτε να προσεγγίσετε και από το αν το προϊόν έχει μαζική απήχηση. Η επιθυμία για τις περισσότερες εταιρείες είναι να προσεγγίσουν μεγαλύτερο κοινό μέσω του Liveshopping. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιούνται παραδοσιακές μορφές μάρκετινγκ για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τις επόμενες εκπομπές Liveshopping, ώστε να αυξηθεί η μελλοντική συμμετοχή.

Η αφοσίωση του κοινού μπορεί να μετρηθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης από την ποσότητα και την ποιότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των θεατών και του παρουσιαστή. Στο Liveshopping.gr οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να σχολιάζουν και να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν. Μετά το Liveshopping οι εταιρείες μπορούν να αξιολογήσουν τις αντιδράσεις των θεατών. Τα μεγαλύτερα επίπεδα αφοσίωσης θεωρείται ότι σηματοδοτούν ένα πιο θετικό συναίσθημα των πελατών προς το προϊόν και την επιχείρηση, και οι επιχειρήσεις μπορούν να συλλέξουν σημαντικά δεδομένα από αυτά τα σχόλια σε πραγματικό χρόνο.

Το απόλυτο όφελος του Liveshopping είναι η ικανότητα του καταναλωτή να αγοράζει σε πραγματικό χρόνο χωρίς να εγκαταλείπει τη ροή. Έτσι, οι πωλήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είναι μια προφανής μέτρηση απόδοσης. Οι εταιρείες προβλέπουν τις πωλήσεις για μια εκπομπή Liveshopping ορίζοντας ένα στοχευόμενο ποσοστό μετατροπής, δεδομένου του μεγέθους του κοινού και των εμπειριών μετατροπών από προηγούμενα Liveshopping.

Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του Liveshopping είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστεί, αλλά παρόμοια με άλλες καμπάνιες μάρκετινγκ που δημιουργούν «θόρυβο», μπορεί να παρακολουθείται εν μέρει από τα σχόλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την κάλυψη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και παρόλο που το Liveshopping τείνει να συντομεύει το «ταξίδι» του πελάτη σε σύγκριση με άλλα κανάλια πωλήσεων, οι εταιρείες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι θεατές που δεν έχουν αγοράσει σήμερα μπορεί να εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα τους. Επομένως, κατά τη μέτρηση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου, οι εταιρείες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι θεατές εκπομπών Liveshopping ενδέχεται να μετατραπούν σε πελάτες αργότερα. Ως εκ τούτου, οι έμποροι θα πρέπει να βρουν τρόπους για να δημιουργήσουν συνεχείς συνδέσεις με τους θεατές των εκπομπών Liveshopping.